100. výročie založenia ČSD 1918-2018 V-80 : 

Organizácia riadiaca železnice na území novozaloženého štátu. Železničnú sieť prevzali Československé štátne dráhy od bývalého Rakúsko-Uhorska.

100. výročie založenia ČSD 1918-2018 VÁLTOZAT 1SK

Ajánlott ár: 15 Kč / 0.6 €

Kategóriák :Besorolatlan ( N )
Régió :Nincs besorolva ( N )
Közigazgatási felosztás :Besorolatlan SK / Besorolatlan SK / Szlovákia
Fénykép : archív ZSSK, a.s. Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, ul. 29. augusta č. 35, 974 01 Banská Bystrica[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Staničné námestie 11, 040 01 Košice[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Masarykova 81, 08001 Prešov[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, P.O. Hviezdoslava 7, 010 73 Žilina[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 12, 945 01 Komárno[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Dopravná 14, 921 01 Piešťany[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Staničná 1033, 067 01 Snina[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 1, 911 01 Trenčín[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Kopčianská 1, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Staničná 1265, 093 01 Vranov nad Topľou[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničiarska 838, 908 01 Kúty[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Staničná 1, 066 01 Humenné[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Wolkerova 479, 058 01 Poprad Tatry[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Staničná 6, 95055 Nitra[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Staničná 1862/5, 026 01 Dolný Kubín[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Staničná 10, 071 01 Michalovce[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Kačkova 2, 034 01 Ružomberok[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Poštová 4019/7, 059 85 Štrbské Pleso[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Trenčianska 440, 020 01 Púchov[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničný rad 14, 943 01 Štúrovo[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Holubyho 1, 902 01 Pezinok[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum hlavná stanica, Nám. Fr.Liszta 1, 811 04 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Námestie republiky č. 8, 940 65 Nové Zámky[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, T. G. Masaryka 294, 960 01 Zvolen[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Staničná ulica, 022 01 Čadca[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 1672/52, 984 01 Lučenec[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, T. Vansovej 9, 971 01 Prievidza[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Starý Smokovec V/30, 062 01 Vysoké Tatry[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 12, 035 61 Vrútky[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Staničná 21, 927 01 Šaľa[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničný uzol 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Ul. M. Rázusa 4214/17, 955 01 Topoľčany[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Hodžovo nám.- podchod, 811 06 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Štefánikova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Kollárova 36, 917 95 Trnava[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 277, 91401 Trenčianska Teplá[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Nádražný rad 2, 934 01 Levice[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Robotnícka 290/8, 017 01 Považská Bystrica[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Fabiniho 25, 052 01 Spišská Nová Ves[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Kollárova 10, 039 01 Turčianske Teplice[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Slovenská 18, 085 01 Bardejov[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa Humenné-mesto, Nám. slobody 42, 066 01 Humenné[0,0km]
Slovensky100. výročie založenia ČSD 1918-2018Organizácia riadiaca železnice na území novozaloženého štátu. Železničnú sieť prevzali Československé štátne dráhy od bývalého Rakúsko-Uhorska.
Česky100. výročí založení ČSD 1918-2018Organizace řídící železnice na území nově založeného státu. Železniční síť převzaly Československé státní dráhy od bývalého Rakousko-Uherska.
English100th Anniversary of the Founding of the ČSD 1918-2018Organization which managed the railways in the newly established state. Czechoslovak State Railways took over the railway network from the former Austro-Hungarian Empire.